CHP MUĞLA İL BAŞKANI ADEM ZEYBEKOĞLU'NDAN 1 MAYIS MESAJI: "CUMHURİYETİN 2. YÜZYILI'NDA İŞÇİ SINIFI SİYASETİN MERKEZİNE AĞIRLIĞINI KOYACAK."

29.04.2022

İşçi sınıfının 1 Mayıs'ta ifadesini bulan, evrensel birlik, mücadele, dayanışma gibi değerlerine bugünün Türkiye'sinde her zamankinden çok ihtiyaç var. Bu değerler Cumhuriyeti, demokrasiyle harmanlama mücadelemizin kalbindeki değerler. Tek Adam Rejimi'nin sonunu da bu değerler hattındaki mücadele getirecek.

Tek Parti Rejimi'nin yarattığı demokrasiden, evrensel hukuk değerlerinden, hoşgörüden uzak siyasal iklimin temelinde, toplumun emeğiyle geçinen büyük çoğunluğunun örgütlenip, hakları etrafında mücadeleye girmesini engelleyecek bir düzeneğin yaratılmış olması yatıyor.

Sendikal özgürlüklerin kullanılamaması, her türlü örgütlenmenin suçla özdeş haline getirilmesi, en ufak bir eleştirinin işten atılmalarla, cezalarla karşılanması, hukukun talimatla işleyen bir mekanizmaya dönüşmesi… Bütün bunlar, işçi sınıfının eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesini engellemek üzere kurulmuş düzeneğin köşe taşları. Ancak şundan eminiz: işçi sınıfı zam zulüm işkence kuşatmasını yaracak, Tek Adam Rejimi gidecek…

Ülkemiz CHP'nin önderliğinde, Tek Adam Rejimi'ni sandıkta alt edip, büyük bir demokrasi atılımı yapacak. Kamu parasının talan edilmesini engelleyip, kamu yatırımları ile yoksulluk ve işsizliğe çare bulacağız. Hak temelli ve etkin bir sosyal devleti tüm kurumlarıyla hayata geçireceğiz.

Bu süreç, büyük bir demokrasi atılımı olacak. Hukukun iktidarın bekasının değil adaletin teminatı olduğu; Sendikal örgütlenme önündeki bütün yasal ve fiili engellerin kalktığı; haksız yere işten atılmaların önlendiği bir atılım…

Bütün emekçilerin yoksulluk, işsizlik ve geleceksizlik derdinin sonlandığı, çiftçinin, esnafın, emeklinin borç kıskacından kurtulduğu, gençlerin beyin göçünü engellediğimiz bütün halkımızın yarınlardan umut duyacağı bir düzeni mutlaka yaratacağız.

Selam olsun işçi sınıfına, yaşasın 1 Mayıs!